Denne e-posten sendes ut til våre kunder. Alle med e-post hos oss mottar denne e-posten.
Ser e-posten rar ut? Sjekk webversjonen her

Eksternt metodekall ikke satt opp
Ny nabolagsprofil

Ny nabolagsprofil

Nabolagsprofil Premium 2.0 inneholder helt nye unike og relevante data for boligkjøpere. Gjennom nettstedet nabolag.no har vi innhentet over 100.000 vurderinger på adressenivå fra lokalkjente om nabolagets kvaliteter. Alt fra kvalitet på skoler, turmuligheter, naboskap, trafikk m.m. har beboere og lokalkjente sagt sin mening om. På den nye nabolagsprofilen er besvarelsene aggregert på nabolagsnivå i alle tettsteder og vises intuitivt med grafer og tekst. Den nye Nabolagsprofilen har også grafer med familiesammensetning og helt nye høyoppløselige kart og flyfoto. Se et eksempel ved å trykke her.

Nye høyoppløselige kart

Nye høyoppløselige kart

Vi har fått nye høyoppløselige kart med ny symbolikk og noe nytt innhold. Basert på etterspørsel fra våre kunder får vi nå levert høyoppløselige kart i print kvalitet til alle våre PDF produkter. Eiendomsgrensene er også nå mer fremtredende, samt at takmøner nå vises på hus i de fleste kommuner på de mest detaljerte kartene. Fargesammensetningen i kartene er nå mer nøytrale, slik at de skal passe inn i de fleste kunders design.

Næringsprofiler

Næringsprofiler

Basert på etterspørsel fra våre kunder har vi endret og lagt til noe av innholdet i Næringsprofilen. Basert på at de fleste næringseiendommer ligger i urbane strøk og at nærhet til steder av interesse er meget viktig har vi endret spesifisert distanse fra meter til kilometer på de mest nærliggende steder. Vi har lagt også lagt til offentlig transport og taxiholdeplasser i de største byene. Næringsprofilene har også nye kart og flyfoto over nærområdet.

Utfasing av produkter

Utfasing av produkter

Basert på at vi nå har lansert et nytt produkt og at vi har fått nye høyoppløselige kart, kutter vi nå ned på produktporteføljen vår. Etterspørselen etter mer innhold og behov for større og bedre kart har vært fremtredende og er grunnen til at vi nå faser ut Nabolagsprofil Standard og Hytteprofil Standard. Disse produktene vil ikke lenger være tilgjengelig for bestilling fra 1.4.2013. Hytteprofil Pro blir også omdøpt til Hytteprofil, da vi vil kun ha en versjon til fritidsbolig.

Innsikt og endring av innhold

Vi tilbyr alle våre brukere tilgang til applikasjonen "Selfcare" der man kan se og rette på innhold i bestilte Nabolagsprofiler, Hytteprofiler og Næringsprofiler. Bruk linken som følger med mail fra oss når du mottar nabolagsprofilen.

Innsikt og endring av innhold

Besøksadresse: Paradisleitet 1, 5231 Bergen  |  Postadresse: P.B. 6134 Bedriftsenteret, 5892 Bergen
Tel: 40 00 38 33  |  support@eiendomsprofil.no